Ludowa historia Polski

Dlaczego warto przeczytać książkę pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego?

Historia jest nauką dość konserwatywną, a wczesne narracje o władcach, elitach, “wiecznych narodach”, dyplomacji i wojnach zawsze służyły wspieraniu tradycyjnych społeczno-politycznych zakupów. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego ma na celu zakwestionowanie tego typu wyobrażeń i pokazanie historii wyzysku, dominacji i oporu.

Kim jest autor tej książki historycznej?

Zadania napisania takiej historii niektórych Polaków (“mniej niż 90%”) podjął się dr hab. Adam Leszczyński. Jest to historyk i socjolog, a także reporter i dziennikarz, przez długi czas związany z Gazetą Wyborczą, obecnie profesor Uniwersytetu SWPS. Jako historyk badał dzieje kryzysów i protestów społecznych w PRL oraz dynamiczne próby industrializacji w krajach ościennych; jako reporter zajmował się problemami krajów rozwijających się.

O czym jest ta książka historyczna?

Książka pt. Ludowa historia Polski ze strony www.taniaksiazka.pl Adama Leszczyńskiego analizuje osobiste, prawne i ekonomiczne zależności ludzi wokół elit na przestrzeni prawie dziesięciu wieków. Autor zakończył swoją narrację w 1989 roku, nie poruszając nigdy sprawy transformacji ustrojowej, odbudowy kapitalizmu nad Wisłą oraz wad i zalet różnych grup społecznych z nim związanych. Podtytuł książki, który brzmi “Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania”, ujawnia główny obszar tematyczny pracy. Ponieważ warszawski historyk koncentruje się przede wszystkim na ekonomicznych i społecznych aspektach pańszczyzny, zwraca uwagę na jej związek z określonymi systemami gospodarczymi na ziemiach polskich i charakterystyczny wpływ na życie ludzi. Kolejnym obszarem pracy autora jest opór wobec wyzysku, czyli:

  • indywidualne techniki radzenia sobie chłopów,
  • powstania,
  • strajki robotnicze,
  • rewolucje np. 1905 czy 1980 roku.

Leszczyński analizuje dyskurs elit wokół ludu, zwolenników i przeciwników chłopów, a później właścicieli i intelektualistów oraz ich głosy.

Jak jest skonstruowana ta książka?


Książka rozpoczyna się rozdziałem poświęconym ideom leżącym u podstaw mitu o rządzeniu w odniesieniu do istniejącego podziału społecznego na elitę właścicieli (“Sarmatów”) i zależnych od nich fachowców (“potomków Hama”). Leszczyński rekonstruuje pokrótce ważną próbę skonstruowania ideologii, która usprawiedliwiałaby istniejący podział społeczny i pańszczyznę. Przerodziło się to w naukową “teorię agresji”, która w XIX wieku tłumaczyła pochodzenie Polski i jej podział na lud i elity.

 

Continue Reading